“vAschvWkade 28:

“van Asch van Wijckskade 28: een pand dat voor de gezondheidszorg behouden bleef. Jan Maas In 1866 legde FC Donders de eerste steen van het Physiologisch laboratorium van de Universiteit Utrecht aan de Van Asch van Wijckskade 28. Donders bekleedde toen de...

OMD 2019 Aula Academie gebouw

Kanunnikken, Staten en Studenten: deze Aula door de eeuwen heen Dr. Rendel de Jong Het “groot kapittelhuis” aan de Dom was de vergaderplaats van de machtige en rijke kanunniken. Later vergaderden deze kanunniken met de ridderschap en vertegenwoordigers van...

OMD 2018 Drift 17

Drift 17  Peter Blok Het pand aan de Drift 17 kent een uitgebreide en rijke geschiedenis en heeft de nodige gedaantewisselingen ondergaan. In de presentatie zal de wisselwerking tussen de architectuur van het pand en de sociaal-economische context worden belicht. Het...

OMD 2018 Rudolf Magnus Instituut

De geschiedenis van het Rudolf Magnus Instituut Willem Hendrik Gispen (Voormalig student en hoogleraar/directeur van het Rudolf Magnus Instituut.) Het verhaal over het huidige Bedrijvencentrum Rudolf Magnus begint tijdens de economische crisis die Nederland na de...

OMD 2019 Achter de Dom 7

Achter de Dom 7: van Kapittelhuis tot Facultyclub te bezoeken via Academiegebouw Domplein 29 Peter Ruys Voor de uitoefening van de katholieke godsdienst in de Domkerk en haar voorganger de St Maartenskerk was een college van kanunniken (priesters ) verantwoordelijk....